SUSISIEKITE:

+370 610 22800

LT

Techninė priežiūra

 

Teikiame šias inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas:

 • Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų priežiūros ir remonto užtikrinimas;
 • Šildymo, šalto bei karšto vandens sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas;
 • Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra ir remonto užtikrinimas;
 • Elektros įrenginių priežiūra ir gedimų šalinimas;
 • Priešgaisrinės sistemos įrenginių priežiūra ir gedimų šalinimas.

Darbai, atliekami reguliarios Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros metu:

 • Cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;
 • Nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir normas atitinkančios šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;
 • Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius;
 • Šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 • Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo, jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas bei ataskaitos pateikimas;
 • Atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.